Γενική Ιδέα

Γενική Έννοια

“Μάθηση Μεσω Της Ομιλίας”

Οι τεχνικές μάθησης που εφαρμόζονται στις διεθνείς κατασκηνώσεις διαφέρουν από εκείνες που χρησιμοποιούνται στα τυπικά μαθήματα του σχολείου. Στις σχολικές τάξεις συνήθως ακολουθείται ένα γενικό πρότυπο της διδασκαλίας νέου υλικού με τη βοήθεια του λεξιλογίου και της γραμματικής. Αυτό γίνεται συχνά στο συντομότερο δυνατό χρόνο, και πολλοί μαθητές δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να μιλήσουν αυθόρμητα στην ξένη γλώσσα που μαθαίνουν.

Οι διεθνείς κατασκηνώσεις της Berlitz επικεντρώνονται στην “Μάθηση μέσω της ομιλίας”. Στις κατασκηνώσεις, οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την ξένη γλώσσα με φυσικό τρόπο, σωστά και διαισθητικά. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες ομιλίας που έχουν ήδη ενταχθεί ενεργά στις δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι εξασκούνται στο να επιλέγουν το σωστό χρόνο ρήματος, το λεξιλόγιο και τη δομή της πρότασης που ταιριάζει σε κάθε κατάσταση.

Η ιδεα πισω από τα γλωσσικά μας μαθηματα

DetailHero_M_Kids_ProgramforStudents-general_concept
  • Σπουδάστε σε μία από τις πολλές τοποθεσίες στις ΗΠΑ, στον Καναδά κ.ά.
  • Οι μαθητές μοιράζονται σε ομοιογενή τμήματα στην αρχή της κατασκήνωσης με βάση τις γλωσσικές του δεξιόττηες.
  • Η διδασκαλία γίνεται σε μικρά γκρουπς 8-12 μαθητών
  • 4 45-λεπτα μαθήματα την ημέρα με ειδικευμένους εκπαιδευτές γλώσσας
  • Εξαιρετικές διδακτικές μέθοδοι, που περιλαμβάνουν συνεντεύξεις, παιχνίδια ρόλων, παρουσιάσεις και θεματικά projects
  • Όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό Berlitz στο τέλος της κατασκήνωσης

Οι Καθηγητες Μας

Χωρίς εξαίρεση όλοι οι καθηγητές μας είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας. Προέρχονται από μια ευρεία ποικιλία χωρών από όλο τον κόσμο και μπορούν να φέρουν μαζί τους στην κατασκήνωση ένα κομμάτι του δικού τους συναρπαστικού πολιτισμού. Όλοι είναι έμπειροι και απολαμβάνουν τα οφέλη της εργασίας με τα παιδιά και τους νέους.
Η ομάδα είναι διαθέσιμη να συνεργαστεί με τους συμμετέχοντες της κατασκήνωσης κατά τη διάρκεια όλης της διδακτικής ημέρας, οργανώνοντας τις απογευματινές και βραδινές δραστηριότητες και κάνοντας τις ιδέες τους πράξη με τους συμμετέχοντες της κατασκήνωσης.

Κάθε κατασκήνωση έχει και έναν διευθυντή, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη και μπορεί να μιλήσει με τα παιδιά στη δική τους γλώσσα, αν χρειαστεί.

THE 6 KEY ASPECTS OF THE BERLITZ METHOD®

1. IMMERSION IN THE LANGUAGE

Immersing you in your new language and the corresponding culture enables you to quickly acclimate to your new language.

2. TAILOR-MADE COURSE CONTENT

Instructors choose your course content based on your personal goals and background, ensuring language skills that are practical in your daily and professional life.

3. HIGH PERCENTAGE OF SPEAKING TIME

The vast majority of your time with your Berlitz trainer is spent speaking your target language, increasing the rate at which you absorb the language and reducing inhibitions.

4. TARGETED LEARNING

Berlitz trainers find a suitable balance between improving your fluency and developing your accuracy of expression.

5. INTUITIVE GRAMMAR

Instead of focusing on grammar worksheets, Berlitz trainers instill an intuitive sense of your target language’s grammar through speaking.

6. APPROPRIATE LEARNING

Berlitz trainers use the tools that correspond to the way that you learn best, significantly boosting your ability to improve upon your language skills.

×