Οι εκπαιδευτές Berlitz

  1. Home
  2. /
  3. Οι εκπαιδευτές Berlitz

Οι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ της Berlitz

Μεγάλοι δάσκαλοι, παθιασμένοι ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι μεγάλοι εκπαιδευτικοί είναι η ουσία της κάθε αποτελεσματικής εμπειρίας μάθησης! Εμείς στο Berlitz επιλέγουμε τους καθηγητές μας πολύ σοβαρά. Όλοι οι εκπαιδευτές μας έχουν τη γνώση και την ικανότητα να φτάνουν αποτελεσματικά και γρήγορα τις γλωσσικές δεξιότητές σας στο επόμενο επίπεδο. Εκτός από ικανοί επαγγελματίες, οι εκπαιδευτές της Berlitz έχουν πάθος για τις γλώσσες και τους πολιτισμούς!

Μια ματιά στον κόσμο του καθηγητή της Berlitz

  • Φυσικοί ομιλητές της γλώσσας με διδακτική εμπειρία
  • Εκπαιδευτές με εμπειρία στις επιχειρήσεις για τις τάξεις με επιχειρηματικό προσανατολισμό
  • Συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας της διδασκαλίας σε κάθε τάξη
  • Συνεχής εκπαίδευση σε διδακτική και μεθοδολογία της διδασκαλίας
  • Μέγιστη σημασία των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της γλωσσικής κατάρτισης
  • Πλάνο εκμάθησης βασισμένο στην πιο πρόσφατη έρευνα στον τομέα

Πολλή δουλειά απαιτείται για την εξασφάλιση της επάρκειας των Berlitz εκπαιδευτών και της πληρότητας και της εφαρμογής του περιεχομένου των μαθημάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή η Berlitz πετυχαίνει μόνο όταν πετύχετε εσείς. Μόνο οι καλύτεροι εκπαιδευτές και το εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να επιτύχουν τους στόχους τους. Να είστε βέβαιοι ότι κατά την εγγραφή σας στα προγράμματα της Berlitz, οι εκπαιδευτές σας είναι η αφρόκρεμα, σε συνεργασία με το υλικό που είναι σχεδιασμένο για να μεγιστοποιήσει την εμπειρία εκμάθησης σας. Σε ένα περιβάλλον όπως αυτό, το να έχετε ένα κίνητρο δεν ήταν ποτέ ευκολότερο!

×