Εκπαιδευτική Διαδικασία

  1. Home
  2. /
  3. Εκπαιδευτική Διαδικασία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΣ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ BERLITZ

Στη Berlitz η εκπαιδευτική διαδικασία ξενικά πολύ πριν οι υπάλληλοί σας συναντηθούν με τον εκπαιδευτή τους για πρώτη φορά. Για να εξασφαλιστούν επιτυχή μαθήματα, η Berlitz ενσωματώνει μερικά βήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία πριν την έναρξη των μαθημάτων. Αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν την συμβουλευτική όπως επίσης και τον σχεδιασμό και την οργάνωση των ιδιαίτερων μαθημάτων. Η επένδυση σε αυτή την επιπλέον προσπάθεια εγγυάται την αποτελεσματικότητα της μεθόδου Berlitz στα μαθήματα, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για την εταιρεία σας.

Βήμα 1ο: Συμβουλευτική

Σε αυτό το βήμα η Berlitz ολοκληρώνει μια ανάλυση αναγκών για να εξακριβώσει τι χρειάζεται να ξέρουν οι εκπαιδευτές, ώστε να επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας σας. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση, η Berlitz χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα για να καθορίζει τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος. Αυτό διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο του προγράμματος είναι σχεδιασμένο με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες των υπαλλήλων σας.

Βήμα 2ο: Σχεδιασμός

Σε αυτό το βήμα η Berlitz ξεκινά να σταθεροποιεί το περιεχόμενο του προγράμματος. Προσοχή δίνεται στην μορφή της εκπαίδευσης και στον σχεδιασμό του προγράμματος. Αυτό εν συνεχεία εγγυάται ότι θα λάβετε μια πρόταση σχεδιασμένη ώστε να απευθύνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες της εταιρείας σας.

Βήμα 3ο: Προγραμματισμός

Σε αυτό το τρίτο βήμα το πρόγραμμά σας υλοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έγιναν γνωστά από τα βήματα 1 και 2. Παρέχεται υποστήριξη ώστε να ενισχυθεί η εκπαιδευτική εμπειρία, και συμπληρώνονται αξιολογήσεις, έτσι ώστε και τα μαθήματα και το περιεχόμενό τους να μπορούν νε βελτιώνονται συνεχώς, ακόμα και όταν οι υπάλληλοί σας έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους.

Προχωρώντας με αυτό τον τρόπο έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε συνεχώς την πρόοδο. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, μπορείτε να επαναξιολογήσετε τους στόχους και να καθορίσετε αν έχουν επιτευχθεί. Με εφόδια την Μέθοδο της Berlitz κα τις ώρες προετοιμασίας πριν την έναρξη των μαθημάτων, οι εκπαιδευτές της Berlitz θα παράγουν με αυτοπεποίθηση τα αποτελέσματα που χρειάζεστε για να αυξήσετε την επιτυχία των υπαλλήλων σας και της εταιρείας σας.

Η Berlitz είναι ο σύμμαχος που χρειάζεστε ώστε να προσφέρετε την απαιτούμενη εκπαίδευση και να πάτε την επιχείρησή σας στο επόμενο επίπεδο. Επικοινωνήστε με την Berlitz σήμερα για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και για να ξεκινήσετε την εκπαιδευτική διαδικασία Berlitz.

×