Επιδοτούμενα Προγραμμάτα ΛΑΕΚ

  1. Home
  2. /
  3. Επιδοτούμενα Προγραμμάτα ΛΑΕΚ

Επιτύχετε κοινούς στόχους με τους συνεργάτες σας

Τα προγράμματά μας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αναπτύξουν οι συνεργάτες σας τις δεξιότητές τους στην ξένη γλώσσα.

Θα επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα της εταιρείας μας, για μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση της εκπαίδευσης του προσωπικού σας, που ξεκινάει με την ανάλυση των αναγκών τους και ολοκληρώνεται με την ικανότητά τους να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση και άνεση στην ξένη γλώσσα.

Όλα τα εταιρικά προγράμματα μπορούν να ενταχθούν στα επιδοτούμενα προγραμμάτα του ΟΑΕΔ- ΛΑΕΚ.

×