Μοναδική μας μέθοδος

  1. Home
  2. /
  3. Μοναδική μας μέθοδος

Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ Berlitz®

Μάθετε γρήγορα, με φυσική άνεση

Η μέθοδος Berlitz® είναι ένας φυσικός τρόπος για να μάθετε μια νέα γλώσσα. Όταν εισήχθη το 1878, αυτό το διαισθητικό, ομιλητικό στυλ διδασκαλίας έφερε επανάσταση στην διδασκαλία γλωσσών. Σήμερα, η αποδεδειγμένη, αποτελεσματική και άμεση μέθοδος της Berlitz έχει γίνει το βιομηχανικό πρότυπο για τη διδασκαλία της γλώσσας, και παραμένει το επίκεντρο της προσέγγισης διδασκαλίας της εταιρείας μας.

Μιλάτε και σκέφτεστε στη νέα γλώσσα

Με την μέθοδοBerlitz®, όλη η επικοινωνία κατά τη διάρκεια του μαθήματος πραγματοποιείται στη γλώσσα-στόχο. Οι εκπαιδευτές είναι φυσικοί ομιλητές και χρησιμοποιούν μια ομιλητική προσέγγιση που βασίζεται σε ακρόαση και στην ομιλία. Ένα καθηλωτικό περιβάλλον ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν γρήγορα τις δεξιότητές τους στην προφορική επικοινωνία. Ακόμη και οι αρχάριοι μπορούν να διατυπώνουν απλές προτάσεις από το πρώτο κιόλας μάθημα.

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ αυθόρμητες απαντήσεις

Η μέθοδός μας σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στους μαθητές να μιλούν – η λογική είναι ότι οι μαθητές θα είναι σε θέση να εργαστούν έξω από γραμματικούς κανόνες της γλώσσας που μαθαίνουν, χωρίς κατ ‘ανάγκη να είναι σε θέση να εξηγήσουν ακριβώς τους κανόνες. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τη νέα γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που έμαθαν την πρώτη τους – με φυσική ευκολία.

Αυτοπεποίθηση όταν χρησιμοποιείτε τη νέα σας γλώσσα

Στον πυρήνα της μεθόδου μας μεγιστοποιείται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Μόνο μιλώντας ενεργά, οι μαθητές θα είναι σε θέση να επικοινωνούν στη νέα γλώσσα γρήγορα. Οι καθηγητές μας είναι εκπαιδευμένοι να δημιουργούν ένα θετικό και άνετο περιβάλλον μάθησης. Εξασφαλίζουν ότι οι μαθητές αισθάνονται σίγουροι, ότι το επίπεδο είναι κατάλληλο και ότι η ατμόσφαιρα ενθαρρύνει την επικοινωνία.

ΟΙ 6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ BERLITZ ®

1. ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η εμβάθυνση στη νέα σας γλώσσα και την αντίστοιχη κουλτούρα, σας δίνει τη δυνατότητα να εγκλιματιστείτε γρήγορα στη νέο σας γλώσσα.

2. Εξατομικευμενο περιεχομενο μαθήματος
Οι εκπαιδευτές επιλέγουν το περιεχόμενο του μαθήματος, βασισμένο στους προσωπικούς σας στόχους και το περιβάλλον σας, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνετε γλωσσικές δεξιότητες που είναι πρακτικές στην καθημερινή και επαγγελματική σας ζωή.

3. Μεγάλο ποσοστό χρόνου ομιλίας
Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας με τον εκπαιδευτή Berlitz περνιέται μιλώντας στην γλώσσα στόχο, αυξάνοντας το ρυθμό που απορροφάτε την γλώσσα και μειώνοντας τις αναστολές σας.

4. Στοχευμένη μάθηση
Οι εκπαιδευτές Berlitz βρίσκουν μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της βελτίωσης της ευφράδειά σας και της εξέλιξης της ακρίβειας έκφρασής σας.

5. Διαισθητική γραμματική
Αντί να εστιάζουν σε φύλλα εργασίας γραμματικής, οι εκπαιδευτές Berlitz ενσταλάζουν μια διαισθητική αίσθηση της γραμματικής της γλώσσας στόχου μέσω της ομιλίας.

6. Κατάλληλη εκμάθηση
Οι Berlitz εκπαιδευτές χρησιμοποιούν τα εργαλεία που αντιστοιχούν στον τρόπο που μαθαίνετε καλύτερα, ενισχύοντας σημαντικά την ικανότητά σας να βελτιώσετε τις γλωσσικές δεξιότητές σας.

×