Επίπεδα Berlitz

  1. Home
  2. /
  3. Επίπεδα Berlitz

Berlitz Κατάταξη ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ

Υπολόγισε το ακριβές επίπεδό σου στη γλώσσα

Η Berlitz έχει αναπτύξει τυποποιημένα επίπεδα επάρκειας για όλες τις γλώσσες που διδάσκονται. Ο υπεύθυνος αξιολόγησης επάρκειας στη γλώσσα καθορίζει τις δεξιότητες των μαθητών και το επίπεδο που απαιτείται για να επιτύχουν τους στόχους τους. Στο τέλος του προγράμματος, θα αξιολογήσει την πρόοδο των μαθητών πριν προχωρήσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο.

 

Κάντε κλικ στα βέλη για να μετακινηθείτε μέσα από τα επίπεδα Berlitz.

ΕΠΙΠΕΔΑ της Berlitz

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 – λειτουργική ικανότητα:

Η γνώση της γλώσσας είναι επαρκής για να επικοινωνείτε με έναν πολύ περιορισμένο τρόπο, στις πιο απλές προφορικές και ακουστικές καταστάσεις.

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 – λειτουργική ικανότητα:

Στο λειτουργικό επίπεδο, οι μαθητές έχουν μια βασική γνώση της γλώσσας που απαιτείται σε ένα περιορισμένο εύρος απλών και οικείων καταστάσεων.

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 – ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Στο λειτουργικό επίπεδο, οι μαθητές έχουν μια βασική γνώση της γλώσσας που απαιτείται σε ένα περιορισμένο εύρος απλών και οικείων καταστάσεων.

ΕΠΙΠΕΔΟ 4 – ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Στο ενδιάμεσο επίπεδο, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναδιαμορφώνουν και να συνδυάζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες επικοινωνίας και μάθησης τους. Κατανοούν πληροφορίες σχετικά με οικεία θέματα και παράγουν μία σταθερή συνομιλία με άλλους σε μια διευρυνόμενη ποικιλία γενικών θεμάτων.

ΕΠΙΠΕΔΟ 5 – Ανώτερη ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Οι μαθητές μπορούν, σε κάποιο βαθμό, να ξεκινήσουν, να διατηρήσουν και να ολοκληρώσουν πιο συνήθεις επικοινωνιακές εργασίες για τις προσωπικές και τις εργασιακές τους ανάγκες.

ΕΠΙΠΕΔΟ 6 – Ανώτερη ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Στο ανώτερο ενδιάμεσο επίπεδο, οι μαθητές έχουν αφομοιώσει τα βασικά της γλώσσας. Επικοινωνούν σωστά και άνετα σε πολλές επαγγελματικές και προσωπικές καταστάσεις, και βρίσκουν διάφορους τρόπους διαμόρφωσης αυτού που θέλουν να εκφράσουν.

ΕΠΙΠΕΔΟ 7 – Προχωρημένη ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Οι εκπαιδευόμενοι αρχίζουν να ανταπεξέρχονται σε πιο σύνθετες και απαιτητικές συνομιλίες και μπορεί να ασχοληθούν άνετα με τα περισσότερα θέματα από το τηλέφωνο.

Επίπεδο 8 – Προχωρημένη ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Στο προχωρημένο επίπεδο, οι μαθητές επικοινωνούν αποτελεσματικά και κατάλληλα ακόμα και σε απαιτητικές προφορικές δραστηριότητες και καταστάσεις, όπως η διεξαγωγή μιας συνάντησης. Συμμετέχουν εύκολα σε κοινωνικές και επαγγελματικές συνομιλίες, και ασχολούνται άνετα με τα περισσότερα θέματα από το τηλέφωνο.

ΕΠΙΠΕΔΟ 9 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν αποτελεσματικά με διάφορα ακροατήρια σε ένα ευρύ φάσμα οικείων και νέων θεμάτων για να αντιμετωπίσουν πιο προσωπικές, ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων πολλών που προθποθέτουν εμπειρία σε δημόσιες ομιλίες και κρίσιμη ακρόαση.

LEVEL 10 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ:

Στο επαγγελματικό επίπεδο, οι μαθητές έχουν πλήρη γνώση της γλώσσας. Καταλαβαίνουν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες σχεδόν τις γλωσσικές δομές’ καθώς και μια σειρά από λεκτικά στοιχεία τόσο ευρεία και βαθιά όσο αυτή των πιο μορφωμένων φυσικών ομιλητών της γλώσσας. Η επικοινωνία είναι πολύ καλή, σωστή και καλά οργανωμένη, αναπτύσουν ιδέες στην ομιλία με σαφήνεια και συνέπεια.

×