Κύκλος μαθημάτων Berlitz

  1. Home
  2. /
  3. Κύκλος μαθημάτων Berlitz

O ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ Berlitz

Ταυτοποιήστε και επιτύχετε τους μαθησιακούς στόχους σας

Ο κύκλος μάθησης μας είναι μια διαδικασία ποιοτικού ελέγχου που εξασφαλίζει συνεπή παράδοση της Berlitz Method®. Θα αξιολογήσουμε τις ανάγκες από την αρχή, προκειμένου να τοποθετήσουμε τους εκπαιδευόμενους σωστά, να παρέχουμε ενημέρωση για την πρόοδό τους και συμβουλές, και να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα στα μέτρα και το ρυθμό τους. Μετά από μια τελική αξιολόγηση επιπέδου, θα εκδώσουμε ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης και επίτευξης του στόχου.

Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα στα μέτρα σας

  • Ανάλυση αναγκών: Καθορίζουμε τα επίπεδα των εκπαιδευομένων, τι απαιτείται για να επιτύχουν τους στόχους τους και να θέτουμε τις προσδοκίες για το πρόγραμμα εκμάθησης
  • Πρόταση: Μια ειδική σύμβουλος παρέχει συστάσεις για την διάρκεια της κατάρτισης που απαιτείται για να γεφυρωθούν γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές
  • Προσανατολισμός: Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους εκπαιδευτές και να λάβουν τα υλικά του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου ενός λεπτομερούς πλάνου του προγράμματος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

  • Συμβουλευτική & αναφορά προόδου: Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η πρόοδος των μαθητών επανεξετάζεται και αξιολογείται μέσω επίσημων εκθέσεων γραφημάτων και συμβουλευτικών συνεδριών με υπεύθυνο καθηγητών.
  • Αξιολόγηση επίπεδου: Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν ένα επίπεδο επάρκειας, μπορούν να κάνουν ένα τεστ επιπέδου για να αξιολογήσει πόσο καλά κατέχουν το επίπεδο αυτό πριν από τη μετάβαση στο επόμενο.

Εγγύηση της επίτευξης του στόχου

  • Πιστοποιητικό:Οι μαθητές αναγνωρίζονται για την ολοκλήρωση και επίτευξη του κάθε επιπέδου επάρκειας.
  • Πρόκληση για το επόμενο επίπεδο: Οι στόχοι για συνέχιση στην εκμάθηση επανεκτιμώνται και οι πελάτες προσανατολίζονται να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο επάρκειας τους.

Στο Berlitz είμαστε δεσμευμένοι στην επίτευξη των στόχων και την επιτυχία των πελατών μας. Οι διαδικασίες κατάρτισης μας έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων των εκπαιδευομένων. Κανένας άλλος πάροχος γλωσσικής κατάρτισης δεν προσφέρει αυτό το επίπεδο επίσημης και συνεπής εξυπηρέτησης.

×